Geodetická kancelária GeoPlanML

Geodetické služby
pre Vás

Geodetická kancelária GeoPlanML v Krupine poskytuje služby pre Vás už od roku 2014. Nájdete nás na Svätotrojičnom námestí 5 v Krupine, v dome služieb na prvom poschodí.

Pripravujeme pre Vás geometrické plány, zabezpečujeme vytýčenie stavieb a hraníc pozemkov, polohopis, výškopis, zameranie adresného bodu a iné služby...

Image title
Image title